בס״ד

תורת ימימה – ספר שני דיגיטלי

מייד לאחר הקנייה ישלח הספר אליך למייל, במתכונת PDF.

תוכן העניינים תורת ימימה – ספר שני

הקדמה ישי אביטל דברי
פועלה של ימימה אביטל זצ”ל
אודות תורת ימימה

חלק א’  שיעורי מבוא מפי ימימה
חלק ב’  שיעורי החשיבה ההכרתית משנות ה80
חלק ג’   אמרות ימימה לקט חדש

97.00 כולל מעמ

מידע נוסף

אישור זכויות

הריני מאשר/ת בזאת כי ידוע לי זכויות היוצרים של תורת ימימה וכי לא אעביר, לא אצלם ולא אסרוק את הספר או חלק ממנו לאף אחד.

דילוג לתוכן