בס״ד

תורת ימימה – ספר שלישי דיגיטלי

מייד לאחר הקנייה ישלח הספר אליך למייל, במתכונת PDF.

תוכן העניינים תורת ימימה – ספר שלישי

הקדמה – דברי הבן ישי אביטל.
פועלה של ימימה אביטל זצ”ל.
אודות תורת ימימה.

חלק א’ – הסבר מושגי יסוד במבוא.
שיעורי מבוא מפי ימימה:  א’ ב’ ג’ ד’.

חלק ב’ – מועדי ישראל מפי ימימה:

חודש אלול, חג החנוכה, חודש אדר, חודש שבט, חג הפסח

חלק ג’נושאים חשובים מפי ימימה:

מושגי יסוד, על האשה, הכנה ללידה, שלום בית, ירושלים, חוכמה, אמת, מחיצה, תיקון, חיבור, ההמתנה, הבנת המערכת, שעורי ימימה האחרונים

97.00 כולל מעמ

תיאור

מידע נוסף

אישור זכויות

הריני מאשר/ת בזאת כי ידוע לי זכויות היוצרים של תורת ימימה וכי לא אעביר, לא אצלם ולא אסרוק את הספר או חלק ממנו לאף אחד.

דילוג לתוכן