בס״ד

תורת ימימה – ספר רביעי דיגיטלי

מייד לאחר הקנייה ישלח הספר אליך למייל, במתכונת PDF.

תוכן העניינים תורת ימימה – ספר רביעי
הסברים מפי בנה ישי אביטל

דברי הסבר כלליים
מהי תורת ימימה
מטרת הלימוד
שיטת הלימוד
ספרי ימימה
הסבר עקרונות תורת ימימה
הסבר המידות לתיקון
הסבר תהליך הלימוד
הסבר מושגי היסוד במבוא
הסבר מושגים נבחרים משעורי ימימה
הסבר אמרות ימימה מספר ראשון
הסבר חלקים נבחרים מספר שני
חלקים מוסברים מספר שלישי

97.00 כולל מעמ

תיאור

מידע נוסף

אישור זכויות

הריני מאשר/ת בזאת כי ידוע לי זכויות היוצרים של תורת ימימה וכי לא אעביר, לא אצלם ולא אסרוק את הספר או חלק ממנו לאף אחד.

דילוג לתוכן