בס״ד

תורת ימימה – ספר ראשון דיגיטלי

מייד לאחר הקנייה ישלח הספר אליך למייל, במתכונת PDF.

תוכן העניינים תורת ימימה – ספר ראשון

הקדמה – דברי הבן ישי אביטל.
פועלה של ימימה אביטל זצ”ל.
אודות תורת ימימה.
חלק א’
– מפתח מושגי יסוד בתורת ימימה.
– מושגי יסוד בתורת ימימה .

חלק ב’   
– קטעים נבחרים משיעורי ימימה משנות ה90

חלק ג’   
– אמרות ימימה.

97.00 כולל מעמ

מידע נוסף

אישור זכויות

הריני מאשר/ת בזאת כי ידוע לי זכויות היוצרים של תורת ימימה וכי לא אעביר, לא אצלם ולא אסרוק את הספר או חלק ממנו לאף אחד.

דילוג לתוכן