בס״ד

תורת ימימה – ספר חמישי דיגיטלי – שיעורי ימימה לנשים

מייד לאחר הקנייה ישלח הספר אליך למייל, במתכונת PDF.

תוכן העניינים תורת ימימה – ספר חמישי

  • שעורי מבוא והכנה
  • חלקים בעשרות נושאים
  • שיעורים בחגי ומועדי ישראל
  • שיעורים נבחרים

97.00 כולל מעמ

מידע נוסף

אישור זכויות

הריני מאשר/ת בזאת כי ידוע לי זכויות היוצרים של תורת ימימה וכי לא אעביר, לא אצלם ולא אסרוק את הספר או חלק ממנו לאף אחד.

דילוג לתוכן