בס״ד

קורס העשרה למתקדמים

תוכן שיעורי העשרה למתקדמים

 • שעור 1 תורת ימימה ,  מטרות הלימוד,  שלבי הלימוד,  שיטת הלימוד
 • שעור 2 הנחיות והסברים ללימוד,  עקרונות תורת ימימה
 • שעור 3 המידות לתיקון
 • שעור 4 הסבר מושגים חשובים בתורת ימימה
 • שעור 5 רשימת מושגי יסוד – חלק א’  דברי ימימה על מושגי היסוד – חלק א’
 • שעור 6 רשימת מושגי יסוד – חלק ב’ דברי ימימה על מושגי היסוד – חלק ב’
 • שעור 7 אמרות ימימה עם הסברים – חלק א’
 • שעור 8 אמרות ימימה עם הסברים – חלק ב’
 • שעור 9 אמרות ימימה עם הסברים – חלק ג’
 • שעור 10 אמרות ימימה עם הסברים – חלק ד’
 • שעור 11 הסבר חלקים נבחרים מספר שני
 • שעור 12 הסבר חלקים נבחרים מספר שלישי מפי ימימה זצ”ל

180.00 כולל מעמ

דילוג לתוכן