בס״ד

ספר לזכרה דיגיטלי

מייד לאחר הקנייה ישלח הספר אליך למייל, במתכונת PDF.

תוכן העניינים ספר לזכרה

הספר מקרב לדמותה ולפועלה של ימימה זצ”ל. הספר כולל דברים לזכרה מפי בני משפחתה, תלמידיה ורבנים על פועלה, ברכותיה והשפע המבורך שהיא העבירה לאלפי אנשים ברחבי הארץ והעולם.

70.00 כולל מעמ

מידע נוסף

אישור זכויות

הריני מאשר/ת בזאת כי ידוע לי זכויות היוצרים של תורת ימימה וכי לא אעביר, לא אצלם ולא אסרוק את הספר או חלק ממנו לאף אחד.

דילוג לתוכן