בס״ד

מסלול הכשרת מורים

הירשמו לקורס זה

תוכן הקורס

שיעורים סטטוס
1

מבוא 1 – אורך 80 דקות – הסבר מילה במילה של שעור מבוא א’ של ימימה והצגת הטקסט המקורי

2

מבוא 2 – אורך 84 דקות – הסבר מילה במילה של המשך שעור מבוא א’ של ימימה והצגת הטקסט המקורי

3

מבוא 3 – אורך 67 דקות – הסבר מילה במילה של המשך שעור מבוא א’ של ימימה והצגת הטקסט המקורי

4

מבוא 4 – אורך 40 דקות – הסבר מילה במילה של סיום שעור מבוא א’ של ימימה והצגת הטקסט המקורי

5

מבוא 5 – אורך 58 דקות – הסבר מילה במילה של שעור מבוא ב’ של ימימה והצגת הטקסט המקורי

6

מבוא 6 – אורך 67 דקות – הסבר מילה במילה של המשך שעור מבוא ב’ של ימימה והצגת הטקסט המקורי

7

מבוא 7 – אורך 67 דקות – הסבר מילה במילה של שעור מבוא ג’ של ימימה והצגת הטקסט המקורי

8

מבוא 8 – אורך 45 דקות – הסבר מילה במילה של שעור מבוא ד’ של ימימה והצגת הטקסט המקורי

9

מבוא 9 – אורך 58 דקות – הסבר מילה במילה המשך של שעור מבוא ד’ של ימימה והצגת הטקסט המקורי

10

מבוא 10 – אורך 57 דקות – הסבר מילה במילה סיום שעור מבוא ד’ של ימימה והצגת הטקסט המקורי

11

המידות לתיקון – אורך 36 דקות – הסברים מפורטים של המידות אותם אנו שואפים לתקן, לשפר בליווי טקסט כתוב

12

מושגים חשובים – אורך 52 דקות- הסברים מפורטים של המושגים החשובים בתורת ימימה בליווי טקסט כתוב

13

עקרונות – אורך 67 דקות – הסברים מפורטים של עקרונות תורת ימימה בליווי טקסט כתוב

14

תהליך הלימוד – אורך 37 דקות – הסברים מפורטים של תהליך הלימוד בליווי טקסט כתוב

15

אמרות ימימה 1 – אורך 45 דקות – עם הסברים בליווי טקסט כתוב

16

אמרות ימימה 2 – אורך 70 דקות – המשך אמרות והסברים בליווי טקסט

17

אמרות ימימה 3 – אורך 55 דקות – המשך אמרות ימימה עם הסברים בליווי טקסט

18

שיעור העשרה – 1

19

שיעור העשרה – 2

20

שיעור העשרה – 3

« » עמוד 1 / 2
דילוג לתוכן