בס״ד

וידאו

מבוא 1

תורת ימימה ים של עושר רוחני נמסרה בשפתה הרוחנית הגבוהה,מורכבת,נסתרת וגלויה,פועלת לחיזוק הטוב שבאדם, לניקוי המיותר, ליצירת שקט שמחה ואיזון, דרך הבנה עמוקה,קשב דק, תיחום,

דילוג לתוכן