בס״ד

מבוא 1

תורת ימימה ים של עושר רוחני נמסרה בשפתה הרוחנית הגבוהה,מורכבת,נסתרת וגלויה,פועלת לחיזוק הטוב שבאדם, לניקוי המיותר, ליצירת שקט שמחה ואיזון, דרך הבנה עמוקה,קשב דק, תיחום, תמצות, תיקון פנימי והתקרבות למהות היהודית

דילוג לתוכן