בס״ד

שיטת ימימה

מורשתה של ימימה נמסרה מפיה לתלמידיה בכיתות לימוד לבנים ובנפרד לכיתות בנות, במסגרת מכון  מעיין המכון ללמוד החשיבה ההכרתיתשהקימה בתחילה בתל אביב ברח’ רוטשילד 87 ובהמשך עבר להרצליה ברח’ ברנר.

כל קורס התנהל למשך שלושה חודשים ובמסגרתו כל כיתה קיבלה שעור אחד בשבוע. כל שיעור שעה וחצי.

מורשת ימימה הועברה מפיה בע”פ במשך עשרות שנים, בשפתה הייחודית, המתומצתת והמורכבת.

ימימה לימדה חילוניים ודתיים כאחד. השיטה שלה לא חייבה שמירת מצוות ולא עסקה בכך במישרין אלא נתנה בחירה, כיוונה לכך בתהליך ארוך של שיפור עצמי, תיקון המידות, הקטנת העומס, טיפוח הטוב, הגברת מודעות ורצון הכרתי.

שיטת ימימה באה לידי ביטוי ב”חלקים” שלה שהעבירה בשיעורים. החלקים והחלקיקים הם המשפטים שיצאו מפיה והכוללים מושגי יסוד החוזרים ונשנים בשיטתה באופן עקבי לאורך עשרות שנים.

בכל שעור היא הכתיבה את החלק הנלמד שאותו רשמו התלמידים מילה במילה במחברותיהם ולאחר מכן ביקשה את התייחסות התלמידים לחומר הנלמד תוך הערות והסברים נוספים שנתנה להבנת החלקים וליישומם.

השעורים מתנהלים בצורה זו:

א. כתיבת החלקים של ימימה כפי שנמסרו מפיה מילה במילה.
ב. התייחסות התלמידים לאופן הבנתם את החלקים ויישומם וכן הסברים של  המלמד עפ”י ימימה.
ג. כתיבת “מלאכות” של התלמידים והקראתם בשיעור על החלקים מהשיעור הקודם.

החלקים שנאמרו ע”י ימימה במהלך כל השעורים וכן כל ההסברים שלה להתייחסויות הלומדים לחלקים שלה נכתבו ע”י התלמידים במחברותיהם ומשמשים רבים מהם המלמדים את שיטתה שיעוריה ודבריה של ימימה,לאחר פטירתה, ללא היתר ובניגוד לחוק.

דילוג לתוכן