בס״ד

לימודי ימימה

תורת ימימה היא ים של עושר רוחני המדריכה את הלומדים דרך חלקיה הרבים והמורכבים בתהליך עמוק והדרגתי שבבסיסו ההכרה שלכל דבר, מלבד האין סוף, יש תיחום, גבולות, מהות מוגדרת הכרוכה בצירה.

השמירה על מידתיות והכרת התיחומים שבכל דבר יאפשרו לך דיוק, איזון, שקט ושמחה.
ככל שתלמדו ותעמיקו בלימוד תגדל הבנתכם ויתגלה לכם עוד.
מידת הצלחתך מותנית גם ביכולתך ליישם את הלימוד.

תורת ימימה נמסרה בשפתה הרוחנית הגבוהה, ויחד עם זאת, כדבריה ע”י שינון וחזרה על החומר תוכל/י להבין להפנים להכיר וליישם. והחשוב מכל הוא היישום. אין הבנה ללא יישום.

תורת ימימה מורכבת כל חלק קשור בחלק אחר. כל משפט עיקרי הוא עולם ומלואו שהבנתו הפנמתו ויישומו הוא תהליך שלם שיביא אותך לקבלת המידות הנזכרות מטה.

תורת ימימה נסתרת וגלויה קשורה בסוד, בראיה רוחנית, בשפע מעולמות עליונים אבל יחד עם זאת מסבירה בפשט בשפה ברורה חדה ועקבית את העיקרים שלה, בהכוונה מעשית המיועדת ליישום בחיינו היום – יומיים.

להלן מטרות הלימוד:

לקבלת עצמך– כדי שתוכל לאהוב אחרים אתה צריך קודם לאהוב ולקבל את עצמך.

לניקוי העומס שבך– המיותר, המשקעים, הכעסים ,הכאבים והמתחים שנצברו בך, מאז ילדותך.

לשיפור אישי– לשיפור הנפש והרוח, לשיפור המידות שלך, שיפור ההבנה שלך כלפי הסובב אותך.

לגילוי היכולת האישית הטובה הטבועה בך–  לגילוי המהות והיעוד שלך, להעצמת הטוב שבך.

לאיזון וחיזוק הרוח שלך תוך שמירה על מקומך, על הכרת קיומך, על תיחום דבריך, מבטך שיפוטך.

לבניית הכרה והבנה מעמיקה של העיקר מול הטפל בחיים, באמת מול השקר,

בקיים מול הנדמה , בטוב מול הרע  ביום יום ובכל דבר.

לקבלת האחר השונה ממך– “ואהבת לרעך כמוך”, לכיבוד הזולת.

לענווה, לצניעות לחסד ורחמים – להרכנת ראש, לביטול הגאווה היומרה וההתהדרות. להבנה עמוקה שרואה ואינה שופטת. להודיה על כל מה שיש לך.

ליצירת שקט שמחה ואחווה, דרך הבנה עמוקה, קשב, תיחום, תמצות, דיוק ,תיקון פנימי, פיתוח החשיבה ההכרתית והתקרבות למהות היהודית.

דילוג לתוכן