בס״ד

ימימה

י – יראת השם               “ראשית חוכמה יראת ה‘..” (תהילים קי”א, י’)

                                       ברגע שמבינים את השפע האלוקי ומודים לקב”ה אז לא נמצאים                         

                                        בחסימה של ילדות, ומודים לקב”ה על הסבל שמאפשר לנו את ההתחדשות                     

                                        ב”ה. ”  (ימימה)

                                        “הכל לטובה ומה שאנו עוברים זמני, ותבוא התחדשות גדולה, אז אין לפחד 

                                        ממה שקורה, דרך היראה יש שלווה פנימית, שלום פנימי..” ( ימימה)

מ – מעיין הברכה      שיר המעלות לדוד ה’, לא גבה ליבי ולא רמו עיני ולא הלכתי בגדולות 

                                     ובנפלאות ממני” (תהילים קל”א, א’) 

                                   “להבין שיש גבול רשום שמעבר לו יש את הבלי גבול. לדעת להרכין ראש.”      

                                     ברגע שתלמד ותכנס למידתך הטובה, אז ישועה לך ורחמים עליך 

                                     כי כל יחיד מצווה לתקן עצמו, אז קום ועשה מלאכה.” (ימימה)                                

י – ידע האמת               “צדק מארץ תצמח ואמת משמיים נשקף (תהילים פ”ה, י”ב)

                                      “מי שמפריד בין אמת לשקר מגיע” (ימימה)

מ – מורכבות החלקים  צדק עדותיך לעולם הבינני ואחיה” ( תהילים)

                                       “החלקים הניתנים אינם בסדר הפשוט. על הלומד למצוא                                                                                                                                                                                                                                 

                                      צירופים נכונים, מהם משקלים בונים ויחסי גומלין” (ימימה)

ה – הכרת הטוב          “מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב ”  (תהילים ל”ד, י”ג)

                                      ”ברגע שמגיעים לאמת אז יש גם את הנפש העילית המודה. יש    

                                      בלב שירתה, זימרתה, שיר ההודיה וממיתריה היא מעלה הכרת  

                                     תודה. זה לומר תודה על הכול יום יום גם שעה שעה,שניה שניה.” (ימימה)  

דילוג לתוכן