אימי ימימה אביטל זצ”ל, כמו אמהות רבות אחרות, היתה טובת לב, מסורה דואגת, בעלת חסד, רחמים ונתינה בשפע.
היא ידעה לשמור על רגשותיה, על מקומה, ולהתגבר על סבלי החיים ומכות הגורל. מעל הכול היא הייתה צנועה ויראת השם.
היא נחנה בכבוד לזולת ורצון לעזור לאדם. היתה בעלת שקט פנימי, יכולת הסתכלות עמוקה, הבנה דקה, שמירת מרחק ושליטה בדבריה.
היא הבינה שהתברכה ביכולות רוחניות גבוהות ובעוצמה רוחנית אדירה, היא נפעמה מכך, אך בצניעותה יחסה את כל יכולותיה לברכת האל. כדבריה: “הכל מאיתו יתברך”.
כאישה דתיה היא ראתה את עצמה כשליחה שניתן לה הזכות לעזור לאנשים, ככלי המקבל ומעביר את השפע מהעולם העליון למציאות שלנו, לקרקע.

ביחד עם תלמידיה ותלמידותיה הרבים והנאמנים זכיתי לעשות לחיזוק מורשתה וזכרה. הקמנו ציון נאות בבית העלמין החדש
בבאר-שבע, והוכנסו שני ספרי תורה על שמה בקרני שומרון ובירושלים.

בעזרת השם, לאחר מחשבה של שנים, זכיתי להגשים ולהוציא לאור את ספרי מורשתה:

ספר לזכרה “ימימה”

כולל עשרות הספדים, תודות וסיפורים אישיים על פועלה שנכתבו לזכרה על ידי משפחתה, תלמידיה ומכריה.

תורת ימימה – ספר ראשון

כולל מושגי יסוד , חלקים נבחרים משיעוריה ואמרות ימימה.

תורת ימימה ספר שני

החשיבה ההכרתית -כולל דברי הסבר, 4 שעורי מבוא, עשרות שיעורי חשיבה הכרתית ולקט אמרות חדש.

תורת ימימה ספר שלישי

מועדי ישראל ונושאי החשיבה ההכרתית-כולל:הסבר,מבוא, מועדי ישראל ונושאי החשיבה ההכרתית.

תורת ימימה ספר רביעי

הכולל הסברים מפורטים.

אמרות ימימה

כולל מאות אמרות ימימה. תובנות קצרות וחדות.

דיסקים שמע של ימימה

בקולה היא- כולל שני מארזים של שלושה שיעורים כל אחד. סה”כ – 6 שיעורים, 4 שעות וחצי.

אין לי ספק, שכשם שזכו תלמידיה בלמידה פורה ובונה, בהבנה עמוקה, ברוחניות גבוהה, בריפוי, בחיזוק ושיפור אישי ומשפחתי, כך בעזרת השם יתברך, יזכה לכך גם הקורא והלומד בספרים אלו. בעזרת השם, זכות מעשיה הטובים ומורשתה הנסתרת והגלויה של אימי ימימה אביטל זצ”ל תגן עלינו, נזכה לקיים “ואהבת לרעך כמוך” ולקבל אחווה בינינו, אחדות בעם ישראל, שלום והצלחה וברכה בכל מעשי ידינו.

אמן כן יהי רצון.